We are ManusPlus

We would like to introduce to you...

Who are you? What is your role within Manus?

Marcel van Deursen, 45 years old and living in Rotterdam. Within Manus Software Europe BV I fulfill the role of salary administrator.

You have many different hobbies; can you tell us a little bit more about them?

My hobbies include darts, Formula 1, Feyenoord, and photography. In darts I am a youth coach, at which I train the youngsters and go to matches with them. 

You joined Manus at the start of Manus Total HR Services, and you have contributed greatly to the founding. What was it like to be at the cradle of a new company/ product?

I have experienced to be a great challenge. We have been able to help various customers to start automating time registration with the help of ManusPlus to the processing of these hours in the payroll. The HR processes have not been lost sight of. With all this we have been able to build pleasant working relationships. 

Which quality is best suited to your position?

Numerical insight helps me to perform my job every day, and my curiosity for new processes, legislation and challenges is also applicable. 

What does success mean to you?

Success means to me achieving satisfied customers.

What do you get from the position you currently have at Manus?

Satisfaction, sharing my knowledge with others and energy through good completion of projects and salary processing. This in collaboration with our team and all my other colleagues. 

Why do you think customers should choose Manus Total HR Services?

To unburden the payroll, our team has the right knowledge and experience that payroll processing is carried out properly. Due to the combination with the ManusPlus software, which ensures good time registration, salary processing will always run smoothly and paid on time. We can also unburden the customer with their HR activities, which can be performed by our HR team. 

What would you like to end this interview with? 

Do you also want to stop worrying about paying your employees on time? Then I advise you to take a look at our website to see which service best suites your organization. We as Payroll/ HR Team are happy to assist you!

 

Wie ben je? Wat is je rol binnen Manus?

Marcel van Deursen, 45 jaar en woonachtig in Rotterdam. Binnen Manus Software Europe BV vervul ik de rol van salarisadministrateur.

Je hebt veel uiteenlopende hobby's, kun je hier wat meer over vertellen?

Mijn hobby's zijn onder andere darten, Formule 1, Feyenoord en fotograferen. Bij het darten ben ik ook jeugdbegeleider, waarbij ik de jeugd trainingen geef en meega naar wedstrijden. 

Je bent bij Manus in dienst gekomen bij de start van Manus Total HR Services en je hebt een grote bijdrage aan de oprichting gehad. Hoe was het om aan de wieg van een nieuw bedrijf/product te staan?

Dit heb ik ervaren als een superleuke uitdaging. Hierbij hebben we diverse klanten kunnen helpen om te starten met het automatiseren van de urenregistratie met behulp van ManusPlus tot het verwerken van deze uren in de salarisadministratie. Hierbij zijn de HR-processen ook niet uit het oog verloren gegaan. Met dit alles hebben we kunnen bouwen aan fijne werkrelaties. 

Welke eigenschap komt het beste van pas bij je functie?

Cijfermatig inzicht helpt mij dagelijks bij het uitoefenen van mijn functie, daarbij is mijn nieuwsgierigheid voor nieuwe processen, wetgeving en uitdagingen ook zeer van toepassing.

Wat betekent succes voor jou?

Succes betekent voor mij het behalen van tevreden klanten. 

Wat haal je uit de functie die je nu hebt bij Manus?

Voldoening, het delen van mijn kennis met anderen en energie door het goed afronden van projecten en salarisverwerking. Dit samen met ons team en al mijn andere collega's. 

Waarom zouden klanten, volgens jou, het beste kunnen kiezen voor Manus Total HR Services?

Voor het ontzorgen van de payroll heeft ons team de juiste kennis en ervaring zodat de salarisverwerking goed wordt uitgevoerd. Door de combinatie van met de ManusPlus software, die zorgt voor een goede urenregistratie, zal de salarisverwerking altijd soepel verlopen en op tijd worden uitbetaald. Tevens kunnen wij de klant ontzorgen met hun HR-werkzaamheden, die door ons HR-team kan worden uitgevoerd. 

Waar zou je het interview mee willen afsluiten? Heb je nog een leuke boodschap?

Wilt u zich niet meer druk hoeven maken over het op tijd verlonen en op tijd betalen van uw medewerkers? Dan raad ik u aan om eens op onze website te kijken welke service het beste bij u past. Wij als Payroll/ HR-team staan graag voor u klaar. 

 

 

Back to overview
We are ManusPlus