We are ManusPlus

We would like to introduce you to....

Who are you?

Jan-Willem van Riet, born in Utrecht. Currently living in Schoonhoven, married, 3 sons.

Since 1984 working in temporary employement/secondment, mainly in the IT field. Now working at Manus Software Europe BV (MSE) for 8 years. Started as an interim to optimize the financial department and currently working as CEO.

You joined Manus Software Europe BV as an ad interim, what made you decide to stay on?

Due to a period of temporary absence of Jan-Willem van der Boom, the founder of Manus Software Europe, the job has grown organically to a permanent position on the operational level in the management. It was fun to see the company grow from an inventor company to a professional organization!

Describe yourself as CEO of Manus Software Europe BV, what is your management style?

I firmly believe in situational leadership, helping everyone get the most out of themselves and preferably a little more. 

Why should companies want to partner with Manus Software Europe BV and the ManusPlus WorkForce Management CloudSuite?

ManusPlus connects all software in the chain and is very good at it. Our WorkForce Management CloudSuite is a well-thought-out product that offers all possibilities in terms of both technical and service areas for both partners with whom we can interface and for our customers.

ManusPlus can interface with an awful lot of systems that are necessary for the administrative processes in an organization. This ensures that ManusPlus is the "spider in the web" for our customers and that we can interface with all the systems they use, for example in the field of HR- and Salary software. 

What are the biggest challenges for a service company like Manus Software Europe BV at the moment? 

Of course, COVID-19 is currently the biggest challange for both our customers and us.

In addition, we are also concentrating on shaping the internationalization of ManusPlus. International companies based in The Netherlands can serve their employees anywhere in the world in their own language and based on their own laws and regulations in ManusPlus. Of course, this also applies for internationals organizations with their headquarters abroad. 

ManusPlus is ready for the world so now it is all about getting the world ready for ManusPlus.

What developments would you like to achieve/see within Manus Software Europe BV?

We want ManusPlus to be the "thought leader" in WorkForce Management with as main USP:

"Don't wast your time an therefore money", dare to prevent waste.

Our aim is to demonstrate that ManusPlus is an indispensable part of the chain from time to money. This applies to both our current customers and new clients, but certainly also to our partners such as AFAS, ADP and NGA.

 

Wie ben je?

Jan-Willem van Riet, geboren in Utrecht. Woonachting in Schoonhoven, getrouwd en 3 zonen.

Vanaf 1984 werkzaam in het uitzenden/detacheren met name op IT-vakgebied.

Nu sinds 8 jaar werkzaam bij Manus Software Europe BV (MSE). Binnen gekomen als ad interim om de financiële afdeling te optimaliseren.

Je kwam 8 jaar geleden als ad interim bij Manus Software Europe, wat heeft je doen besluiten om aan te blijven?

Door een periode van tijdelijke afwezigheid van Jan-Willem van der Boom, de oprichter van Manus Software Europe, is het werk organisch gegroeid tot een permanente positie in de directie op het operationele vlak. Leuk om mee te maken dat MSE van een uitvindersbedrijf naar een professionele organisatie is uitgegroeid!

Beschrijf jezelf als CEO van Manus Software Europe, wat is jouw managementstijl?

Ik geloof heilig in situationeel leiderschap, iedereen helpen om het maximale uit zichzelf te halen en het liefst nog een beetje meer.

Waarom moeten bedrijven willen samenwerken met Manus Software Europe en de ManusPlus WorkForce Management CloudSuite?

ManusPlus verbindt alle software en doet dat heel goed. Onze WorkForce Management CloudSuite is een goed doordacht product dat op zowel technisch als dienstverlenden vlak alle mogelijkheden biedt voor zowel partners waar we mee kunnen koppelen als voor onze klanten. 

ManusPlus kan koppelen met ontzettend veel systemen die nodig zijn voor de administratieve processen in een organisatie. Dit zorgt ervoor dat ManusPlus voor onze klanten de "spin in het web" is en wij met alle systemen die zij gebruiken, bijvoorbeeld op het gebied van HR- en salarissoftware, kunnen koppelen. 

Wat zijn op het moment de grootste uitdagingen voor een dienstverlenend bedrijf als Manus Software Europe?

Uiteraard is COVID-19 op dit moment voor zowel onze klanten als voor ons de grootste uitdaging.

Daarnaast zijn we ons ook aan het concentreren op het vormgeven van de internationalisering van ManusPlus. Internationale bedrijven met een basis in Nederland kunnen hun medewerkers waar ook ter wereld in hun eigen taal en op basis van hun eigen wet- en regelgeving in ManusPlus bedienen. Uiteraard geldt dit ook voor internationale organisaties met het hoofdkantoor in het buitenland. 

ManusPlus is klaar voor de wereld dus het gaat er nu om de wereld klaar te maken voor ManusPlus.

Welke ontwikkelingen zou je graag behalen/zien binnen Manus Software Europe?

Wij willen ManusPlus laten zien als de "thought leader" in workforce management met als sterkste argument:

"Don't waste your time and therefore money" met andere woorden, durf verspillen tegen te gaan. 

Het is ons streven om aan te tonen dat ManusPlus een onmisbaar onderdeel is in de keten van tijd naar geld. Dit geldt voor zowel onze huidige klanten als voor nieuwe partijen maar zeker ook voor partners als AFAS, ADP en NGA. 

 

Back to overview
We are ManusPlus